Всеки човек обича да рисува дори да не го признава. Други казват, че не могат да рисуват и никога не се осмеляват да посегнат към молива и боите. В часовете по изящни изкуства ще се разкрива тайната на цветовете, създаването на картини по един забавен и неповторим начин. Разбира се, не всеки ще стане художник. Но усета към красотата и способността да се отразява в живота, е безценен дар за всеки. Часовете по изящни изкуства са за деца и възрастни и носят творчески заряд и вдъхновение.

ПРОГРАМИ

В ателието на художника

Творческият процес с преподаватели, влюбени в изкуството, е истинско преживяване на преоткриване и зареждане. Чрез цветовете научаваме повече и се опитваме да разберем природата, човешката душа и Живота.

Обучението предлага детайлно запознаване с основните видове изкуства – живопис, графика, скулптура (моделиране), както и с техните приложни утилизации – илюстрация, стенопис, стъклопис, иконопис и др., практически задачи, свързани с основните пиктурални жанрове – портрет по натура, пейзаж, натюрморт, интериор, тематична фигурална композиция, обучение за работа с класическите техники, материали, похвати и изразни средства. В първото ниво на програмата по живопис са включени упражнения за усвояване на акварелната техника, във второто – на темперната техника, а в третото – на рисуването с маслени бои и пастел, на колажа и смесените медии. В програмата по графика възпитаниците на школата ще имат възможността да усвоят техниките на формоизграждане посредством моливи (включително и цветни), въглен, креда и туш. В програмата по скулптура е застъпено най-вече моделирането от глина.
Курсът на обучение развива умения за художествено моделиране, рисуване върху коприна и други тъкани, изрязване, апликиране, керамика, стъклопис, колаж, декупаж и други декоративни техники. Целта на учебния процес тук е, от една страна, развиване на фантазията, цветовия усет, естетическото отношение към бита, а от друга, на сръчността, трудовите навици и „творческата дисциплина”, както и, разбира се, стимулиране на естествения стремеж към творчество, заложен у всеки. Заниманията имат приложна насоченост и обикновено са свързани с разработване на теми, почерпани от различни сезонни празници, народни традиции, популярни игри и др. Основни предимства на школата са съобразяването на степента на сложност на поставяните артистични задачи с възрастта на всеки възпитаник, както и с индивидуалният подход.

 

Подготвителни курсове за кандидатстване в Художествената гимназия и академия

Юношеска подготвителна школа по рисуване и композиция за кандидати в различни средни и висши училища по изкуствата.

Школата предлага солидни основи в областта на т. нар. академична рисунка по натура – пейзаж, интериор, портрет, натюрморт, тематична фигурална композиция, като последните три жанра са с прононсиран приоритет предвид спецификата на изобразителните задачи, поставяни на кандидатстващите в средните и висшите учебни заведения по изкуствата у нас. В програмата на много високо ниво са застъпени теоретични дисциплини като перспективата, тектониката и пластичната анатомия на човешкото тяло, набляга се усилено върху овладяването на генералните елементи на реалистичното изображение – пространствените планове, локалния тон, обема, светлосянката, акцентира се върху класически формотворчески похвати като щриховото изграждане, сфуматото и постигането на материалност. В програмата по рисуване е застъпена най-вече моливната техника, а в тази по композиция обучаващите се ще имат възможността да овладеят множество разнообразни графични и живописни медии.

Шарено ателие „Палитра“

ШАРЕНОТО АТЕЛИЕ се провежда в събота и е една възможност за децата да имат един истински творчески съботен предиобед. Програмата е подходяща за дечица от 5 до 8 годинки. Тя е част и от „Щастливо съботно училище“ – възможност да бъдат избрани и други интересни програми в областта на музиката, танците, театъра. Творците заедно се забавляват и със сигурност всички са щастливи.

ГРАФИК И ЦЕНИ

Графици и такси

Ателие по изкуства

ГАЛЕРИЯ