Докосването до инструмента е богатство за всеки. Дали си дете или вече възрастен, винаги може да се докоснеш до инструмент и да “рисуваш” мелодията, която може да разказва за толкова неща…

Изучаването на музикален инструмент е като игра, за която няма пространство и време. То има своите предимства, които като че ли пропускаме, търсейки поредното забавление. Клавишите,струните – музикалният инструмент – една уникална алтернатива на компютърните клавиши, която ще развие оригиналното мислене и въображение, способността за концентрация, умението за преодоляване на трудни моменти, комуникация и своевременно решение, работа в екип и личностна оценка, усещане за единство. И утре може да бъдеш най-добрия в професията си независимо, че не си станал музикант. Защото музиката е навсякъде.

 

 

За деца и възрастни!

Към програмата са предвидени часове в “Музикално ателие” – запознаване с оркестрацията, импровизацията, история на музиката и други интересни страни от музикалното изкуство. Изучава се и солфеж като могат да се вземат и допълнителни часове, които ще направят изучаването на инструмента по-ефективно и интересно.

 

МУЗИКАЛНО АТЕЛИЕ

Програма, при която в малки групи в рамките на 2 учебни часа учениците интерпретират заедно музикални произведения пред малка аудитория, запознават се с история на музиката и интересни факти от живота на композиторите, музикалния свят. Усвояват се начални стъпки в изграждане на композиция. По преценка на преподавателя се поканват и концертиращи музиканти, които демонстрират своите умения и разбира се – вдъхновяват…
В „Музикалното ателие“ се събират и изучаващи различни инструменти, които заедно работят над определено музикално произведение. Поднасят се интересни задачи за солфежиране под формата на игра, което води към по-отговорно отношение към инструмента и желание музикалните умения да бъдат усъвършенствани.

ОРКЕСТРАЦИЯ

Ансамблова работа над музикално произведение с интересен аранжимент, при което има съчетаване на няколко музикални инструмента. Програмата е за различни възрасти и ниво на владеене на инструмента.

СОЛФЕЖ

ГРАФИЦИ, ТАКСИ И ОНЛАЙН ЗАПИСВАНЕ