* Обновен на 1 февруари, 2О19 г.

I. ЗАПИСВАНЕ

A. За Детска арт градина и ясла „Шастливи деца“, Средучилищно обучение и ЧНУ ,Светилник“ – подаване на писмено заявление за среща. След провеждане на срещата се изготвя документация и се подписва договор /Декларация/.

Б. Индивидуални и групови занимания – единствено чрез поръчка в нашия ОНЛАЙН МАГАЗИН

След като заявката Ви бъде одобрена, може да заповядате в посочения час за групови посещения и в часа, уточнен предварително с Вас за индивидуални посещения.

II.ТАКСИ, ПОСЕЩЕНИЯ И КАРТИ

А. Месечните такси за всяка от програмите са формирани на база 4 седмици. При наличието на пета седмица в конкретния месец се преизчислява допълнително заплащане. Това правило НЕ се отнася за Детска арт градина ”Щастливи деца” и Ученическа занималня „Щастливи деца”, където таксата е постоянна независимо от броя на седмиците в конкретния месец.

Б. Необходимо е предварително да изберете типа посещение – индивидуално или групово

В. КАРТИ

 • Еднократна /дневна/
 • Седмична / важи за Щастливо лятно училище /
 • Месечна – за 8 посещения в рамките на месеца
 • БОНУСНИ КАРТИ – Бонусната картата обхваща модул с продължителност 4 месеца
  • Модул 1 /октомври-януари/ и Модул 2 /февруари-май/
  • Видове Бонусна карта

             – БОНУСНА КАРТА – Сребърна – за 20 часа

             – БОНУСНА КАРТА – Златна – за 35 часа

             – БОНУСНА КАРТА – Happy / за езиково обучение/ – за 70 часа

Посочените часове се вземат не по-късно от приключването на периода на съответния модул.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

След направената заявка онлайн системата Ви води да избере начин на плащане.

А. Програми от Чл. I, т.А се заплащат по банков път

Б. Програми по чл. I., т.Б се заплащат по банков път или на рецепция

Можете да платите в брой на Рецепция, чрез ПОС терминал на рецепция или по банков път.

Всички такси се заплащат от 25-то до 30-то число на предходния месец.

След този срок се начислява неустойка за всеки просрочен ден в размер на 0.5% от дължимата сума. (Това не се отнася за новозаписващи се клиенти.)

Прочетете повече за начини на плащане и банкови сметки.

IV. ОТСЪСТВИЯ

А. Групови уроци:

НЕ се приспадат такси при отсъствия от груповите програми на „Дворецът на щастливите хора“. Присъствените часове могат да бъдат преизчислени в еднократни такси при по-голям брой отсъствия.
Пропуснатите уроци поради официални празници или отсъствие на преподавателя се компенсират в предварително уговорен час.

Б. Индивидуални уроци:

Пропуснатите индивидуални уроци, за които НЕ е уведомен преподавателят ПОНЕ 1 ден по-рано не се компенсират и се заплащат. Пропуснатите индивидуални уроци поради здравословни причини се компенсират в удобен ден и час в рамките на месеца, ако това е възможно в графика на преподавателя.

В. Ученическа занималня „Щастливи деца“:

Документацията относно изискванията и разпоредби са представят в лична среща с родителя.

Г. Детска Арт градина  и ясла „Щастливи деца“:

Документацията относно изискванията и разпоредби са представят в лична среща с родителя.

Д. Частно начално училище „Светилник“:

Документацията относно изискванията и разпоредби са представят в лична среща с родителя.

V. ОТПИСВАНЕ

А. Отписване от програма се заявява 1 месец предварително в писмена форма на Рецепция или на имейл. Ако не е отправено такова предизвестие, се счита, че все още участието Ви е валидно и се дължи съответната такса. При предплащане се ползва специално договорена цена за целия период на предплащане.

Б. При предсрочно прекратяване на бонусни карти /златна и сребърна/ използваните посещения се преизчисляват към еднократни и месечни карти. / При реализирани посещения в рамките на месец се преизчисляват в еднократни такси, а при  посещения повече от месец се комбинират месечни и еднократни такси /.

В. Ако екипът констатира недобронамерено отношение от страна на клиента, неоснователна липса на доверие и нарушаване на етичните норми се пристъпва към прекратяване на изпълнението на поетата програма, за което се прилага седмично предизвестие. Такси не се връщат. При констатиране на груби и неадекватни прояви, участникът в програмата или проекта на културно-образователен център „Дворецът на щастливите хора“ се изключва едностранно от страна на центъра.

VI. БОНУСИ И ОТСТЪПКИ

За участие в повече от една групова програма:

 • БОНУСНА ПРОГРАМА – важи за деца, записани в Детска арт градина и ясла, ученическа занималня, ЧНУ „Светилник“ и ползващите сребърни и златни карти
 • Специална отстъпка за деца от Детска арт градина „Щастливи деца“ и Ученическа занималня „Щастливи деца“ при ползване на други програми.
 • Отстъпка „Доведи приятел“ – 50% еднократна отстъпка от стойността на програмата, в която вашият приятел се записва /важи за месечни такси/.
 • Самотен родител – 20% отстъпка от групова програма / за тази отстъпка се кандидатства /
 • Второ дете от семейството – 10% от избрана групова програма.
 • Деца от Детска арт градина „Щастливи деца“ и Ученическа занималня „Щастливи деца“ ползват 10% отстъпка от услугите на Парти центъра към „Дворецът на щастливите хора“.
 • БОНУСНА ПРОГРАМА – Месечни отстъпки от програмите, представени в ОНЛАЙН МАГАЗИН.
 • Стипендия – при кандидатстване и доказване на основателни причини за социално положение и даровитост

ВАЖНО!

 • Не се комбинират две или повече отстъпки. Всеки клиент има право да избере и посочи една отстъпка, от която желае да се възползва. Отстъпките се получават във вид на кредити, които могат да се използват по други програми и събития в „Дворецът на щастливите хора“
 • Бонусната програма се загубва при закъснения в плащането.

VII. ДРУГО

А. за детайли относно организиране на събития се прилагат допълнителни споразумения.

Б. Относно трудово правни взаимоотношения се прилага Етичен кодекс.

В. С попълването на различните но формуляри, свързани с цялостната организация, Вие се съгласявате с общите ни условия за ползването на личните данни като давате своето изрично и свободно съгласие СТЕП ЪП МЕДИА ПРОДАКШЪН ЕООД и фондация „Мисия спасение“ да събира, обработва, съхранява и трансферира предоставените лични данни за целите на продажба на стоки и директен маркетинг, съгласно правомощията им като администратор на лични данни, при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

VIII. КОНТАКТИ

На страницата на всяка програма има приложен календар. Можете да се абонирате за него и при евентуална промяна ще получавате автоматично известие на Вашия имейл.

 • В “Културен афиш” има приложен календар с текущи концерти, куклени събития, семинари и други. Абонирайте се, за да сте информирани.
 • По въпроси относно събития +359 89 368 9991
 • По въпроси относно различните програми +359 89 433 5958
 • По въпроси относно транспорт +359 89 556 6940
 • По въпроси и относно формиране на месечни такси – желателно е да се задават в писмена форма на Рецепция или на имейл dvorec.bg@gmail.com

Екипът на “Дворецът на щастливите хора” се старае да превърне културно-образователния център в еталон за атмосфера с ценности и творчески заряд. Вашето отношение е от изключително значение това да се случи.

С благодарност за доверието и коректността!